Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn

Valdkondlik uuring

EEHKL viis oma liikmete seas läbi huvialade kaupa statistiliste näitajate ning vajaduste kaardistamise. Süsteemi loomise protsess sisaldas veebiküsitlust, erinevate andmebaaside läbitöötamist ja andmete korrastamist. Valdkonnapõhise uuringu kaudu lõime tagasisidestamise süsteemi.

Millised olid uuringu läbiviimise eesmärgid?

  • korrastada esmakordselt süstemaatiliselt liidu tegevuse ajaloos andmed erahuvialakoolide kohta;
  • kaardistada liidu liikmete reaalsed huvid seoses liiduga;
  • kaardistada liidu liikmete valmisolek panustamiseks liidu tegevustesse;
  • luua erahuvikoolidest süsteemne ülevaade (kes ja kus ja millega tegeleb?) eesmärgiga siduda liidu tegemised liidu liikmete reaalsete huvidega;
  • olla sisuliseks partneriks EHIS-ele, HTM-ile, HARNO-le ja KOV-idele.
 

Uuringu läbiviimise aeg: 18. september kuni 31. detsember 2022
Uuringu koostamine ja analüüs: Krista Sildoja, EEHKL-i juhatuse liige

Tulemuste analüüs: märts 2023