Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn

EEHKL-i liikmeskoolid

AlphaBeta Õppekeskus on õppimist motiveeriv ja abistav hariduskeskus lastele eelkoolieast keskkoolieani. Meie huvikooli klasside suurus on kuni kaheksa õpilast, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist ja õppimist stressivabalt. Samuti pakume psühholoogilist tuge nii tulevastele esimesse klassi minejatele ja nende vanematele, kui ka teiste õppeastmete õpilastele. Meie huvikooli eesmärk on aidata kaasa lapse harmoonilise isiksuse arengule. Lisaks on üheks tegevuse suunaks õpilaste ettevalmıstamıne üleminekuks eestikeelsele õppele.

Arhitektuurikool on huvikool, kus 7- kuni 19-aastased noored uurivad ja loovad ruumilist maailma. Üks väheseid omataolisi Eestis ja ka Põhja-Euroopas või Baltikumis. Lisaks iganädalastele tundidele Tallinnas, Tartus ja Rae vallas korraldab Arhitektuurikool põnevaid arhitektuuriteemalisi sündmusi üle Eesti, avaldab loovat mõtlemist arendavaid õppematerjale ja pakub ruumiõppe koolitusi nii lastele, noortele, kui ka täiskasvanutele. Ruum on kõikjal meie ümber, oleme alati ruumis ja ei saa sellest kunagi väljuda, kui ka tahaksime. Oleks hea seda paremini tunda.  Oma tegevuses toome tähelepanu nii loodus- kui tehiskeskkonnale, mis kokku moodustavad meie toimimisruumi. Ühtviiisi oluline on mõista nende mõlema keskkonna seaduspärasusi ning olla seejuures teadlik enda rollist selles.

Arsise kellade kool, mis asutati 1999. aastal, on huvikool, kus õpitakse muusikat läbi käsikellade. Need omanäolised muusikainstrumendid on väga head abivahendid muusikaliste oskuste ja teadmiste omandamisel, sest koosmängu on võimalik alustada juba esimesest tunnist ja nii on edusammud kiired tulema! Arsise kellade kool Tallinnas ja Tartus on tänaseks muusikalist baasharidust andnud pea 1000-le Eesti lapsele, keda ühendab armastus muusikamaailma vastu. Paljud neist on jätkanud kellademängu Arsise kontsertansamblites või leidnud tee professionaalide maailma, andes oma panuse Eesti kultuuri arengusse. Kelladekooli õppetöös osalevad lapsed ja noored alates 5. eluaastast, samuti leiavad rakendust täiskasvanud. Kellademäng arendab suhtlemis- ja koostööoskust, sallivust, loovust, vastutus- ning ühtekuuluvustunnet!

Bumble Erahuvikool on lapsekeskse lähenemisega erahuvikool, kus osalevad lapsed vanuses 4-13. Õppeaasta kestel pakume noortel võimalus osaleda inglise keele ja kultuuri ning teaduse huviringides ning suviti ja vaheaegadel korraldame suvekoole. Bumble Erahuvikool toimetab koolide ja huvikeskuste ruumides ning pakub peamiselt teenust just sama piirkonna õpilastele. Meie juures on võimalik ka individuaalset tuge saada eraõppe näol. Teeme koostööd ka kohalike omavalitsuste projektidega, panustades nii kvaliteetsemasse huviharidusse.

Kunstikool DAK Stuudio on loodud 2010. aastal. Oma tegevuses pöörame tähelepanu disainile, arhitektuurie ja kunstile. Koolis õpivad õpilased vanuses 5-17 eluaastat. Meie kooli õpetajad on kõrgharidusega kunstnikud ja õpetajad. Kunstikool DAK tegutseb Tallinnas, Haaberstis. Jagame süstemaatilist, süvendatud kunstiharidust. Oma pühendumuse, visiooni ja jätkuva eneseharimisega on loodud ainulaadsed õppekavad ja metoodikad igale vanuseastmele. Kõik tunnid on temaatilised ja interaktiivsed: sisaldavad visuaalset, uuringute- ja praktilisi osasid. Uusimaid rahvusvahelisi õppemeetodeid rakendades sai kunstikool lühikese aja jooksul kõrge tunnustuse lastelt, vanematelt ja partneritelt. Oleme auhinnatud rahvusvahelistel kunsti konkurssidel. Kunstikooli lõpetajad astuvad edukalt sisse kõrgkoolidesse kunsti-, disaini-, moe- ja arhitektuuri erialadel (EKA, Kõrgem Kunstikool Pallas, Tallinna Kõrgem Tehnikakool ning graafika- ja arhitektuurikoolid välismaal).

Disaini- ja Kunstikeskus loodi 1998. aastal. Tänaseks on see koolitus- ja disainikeskus, mille struktuuri kuuluvad Disaini- ja Kunstikool, disainistuudio Art-Design stuudio. Disaini- ja Kunstikool eksisteerib 2007. aastast eraõppeasutusena, mis on loodud 2001. aastal asutatud Koolituskeskuse baasil. Kooli põhitegevuseks on täiendõpe disaini- ja kunstivaldkonnas ning kursustepõhine täiendõpe. Keskus tegeleb oma erialase tegevuse raames sisekujunduse, moedisaini, graafilise disaini ja veebidisaini projektide arendamisega.

Kitarritunnid ja –kursused kitarrikoolis Drive It Up. Kitarri õppimine on põnev, kuid kohati pikk ja aeganõudev. Kõigi pilliõppe teekond ei ole ühesugune. Ja kindlasti ei sobi kõigile ühesugune õppeprotsess. Pakume erinevaid õppimise formaate, et igaüks leiaks endale sobiva. Individuaaltunnid on kõige traditsioonilisem pilliõppe viis, kus õpilane on õpetajaga kahekesi ja saab endale kogu tähelepanu. Selline formaat sobib kõige paremini neile, kel esimesed sammud kitarrimängus tehtud. Kuna pillimängu algtõed on kõigile samad, on kasulik alustada kursusega, kus grupis on korraga 10 õpilast. Koos harjutamine on lõbus. Samuti on grupis hea õppida üksteise vigadest ja edusammudest. Lastele on meil eraldi kitarriring kus õpe toimub väikeses grupis (5-7 õpilast). Kitarriringis tegeleme lisaks kitarriõppele ka noodikirja õppimise ja muusikalise kuulmise arendamisega.

ETA Tantsukool on rohkem kui tantsukool – see on osa Eesti Tantsuagentuuri tantsukeskusest, kus tantsukunst ja tantsuharidus kohtuvad ning kus igapäevaselt tegutsevad nii professionaalid kui alles alustavad tantsuhuvilised. Kooli eesmärgiks on pakkuda kaasaegsetel õppemeetoditel põhinevat tantsualast huviharidust. Õppetegevus toimub neljas astmes –  eelaste vanusele 4-6 aastat; algaste  vanusele 7-10 aastat; põhiaste vanusele 11-14 aastat ja  tantsijakoolitus alates 15.aastast. Tantsukooli lõpetajatel  on eeldused ja hea ettevalmistus, et jätkata tantsuhariduse omandamist kõrgkoolides nii Eestis kui ka välismaal.

Esteetika- ja tantsukool on 25-aastase kogemusega Rakveres tegutsemist alustanud huvikool, kus tantsivad praeguseks ligi 1000 last Rakverest, Lääne-Virumaalt, Ida-Eestist, Tallinnast ja Lõuna-Eestist. Tantsutreeningud toimuvad ka Harjumaa erinevates koolides, lasteaedades, Ida-Eesti erinevates valdades ja linnades ja Lõuna-Eesti erinevates valdades ja linnades. Peamiselt tegeleb tantsukool show-tantsuga, läbi mille on tantsijal võimalik oma eneseväljendusoskust arendada. Treening pakub mõnusat füüsilist koormust, kasvatab võhma ning parandab koordinatsiooni ja rütmitunnet. Showtantsu eesmärk on panna tantsijad tundma end vabalt ja enesekindlalt. Treeningute käigus omandatakse erineva stiiliga koreograafiaid, klassikalise tantsu põhitõdesid ja üldfüüsilisi harjutusi.

Tartu Laulustuudio Fa-diees on välja kasvanud Tartu Konservitehase muusikaringist , mis alustas tegevust 1984. aastal. Alates 1992. aastast tegutsetakse laulustuudiona. Laulustuudio on aastaid arendanud Tartus laste soololaulu ja korraldanud laste lauluvõistlusi, korraldanud linna ja maakonna laulustuudiote ühiskontserte. Laulustuudio tegeleb järjepidevalt eesti lastelaulu arendamisega – salvestame, kirjastame ja esitleme uusi  lastelaule.  Korraldame koolitusi muusikaõpetajatele.  Laululapsed on salvestanud mitmeid uute lastelaulude kogumikke. Laulustuudio töös osaleb ~ 100 last ja noort vanuses 3-26 aastat. Kogu tegevusaja jooksul on stuudio laululapsed edukalt osalenud kõigil üleriigilistel konkurssidel. Alates aastast 2002 on laulustuudio üheks eripäraks välja tuua  muusikale, mille autoriteks on stuudio õpetajad ja noored.  Seni on loodud 6 muusikali. Pesa Pepleri 27 on kõigile laululastele ja vilistlastele alati mõnus kohtumispaik. MTÜ jätkab ka tulevikus tööd noortele huvipakkuvate hobiringide tegevuste korraldamise ja noorteprojektide toetamisega. Seega on ühingu peamine tegevussuund jätkuvalt laste ja noorte vaba aja arendav sisustamine ja noorte omaalgatuste toetamine.

Free Flow Studio on kogukond loovatele individuaalsust hindavatele tantsuhuvilistele lastele, noortele ja täiskasvanutele. Stuudio on loodud 2009. aastal. Algselt ainult tantsule keskendunud stuudio laiendas aastal 2013 oma tegevust ka teatri ning muusika suunal. “Usume, et tantsida, laulda ja näidelda suudavad kõik, olenemata vanusest või taustast. Asja juures on kõige tähtsam KIRG ja SOOV.”

Noor Ballett Fouetté on eraballetikool, mille eesmärk on koolitada professionaalseid balletiartiste algõppest  lõpudiplomini. Tasemel väljaõpe võimaldab konkureerida vabale töökohale mistahes balletiteatris / trupis üle maailma. Kool näeb oma missiooni balletihariduse andmises neile heade eeldustega tublidele lastele, kes soovivad/suudavad omandada paralleelselt korralikul tasemel üldharidust eraldi, oma valitud üldhariduskoolis. Balletikooli lõpudiplom saadakse pärast edukalt sooritatud lõpueksameid ja -etendust samal aastal üldhariduskooli lõpetamisega (või aasta hiljem).

Gustav Adolfi Muusikakool sündis 2007. aastal soovist pakkuda uuenduslikku ning unikaalseväärtusega muusikaõpet noortele. Täna saame pakkuda muusika individuaal-ja rühmaõpet huvilistele kõikides vanuserühmades. Instrumendiõpet juhendavad eesti tegevmuusikud, kelle kogemustele on õpilastel hea tugineda. 2019. aastast avasime ka beebide ja väikelaste muusikaringi ning DJ/muusika produtseerimise õppesuuna. Gustav Adolfi Muusikakool kuulub Gustav Adolfi Sihtasutuse alla. Meiega koos tegutseb Gustav Adolfi Gümnaasiumi ruumides ka Gustav Adolfi Koolituskeskus.

Erahuvikool Guitarium pakub igale inimesele olenemata vanusest, kogemustest või sünnipärastest eeldustest võimalust end muusikaliselt väljendada, saatjaks ja kaaslaseks kitarr. Lähtume õppeprotsessis Guitariumi õppekavast, kuid arvestame ka iga õppija isiklike soovide ja eesmärkidega. Ellu viime neid väikestes, 4–6-liikmelistes gruppides. Väärtustame koostööd, inimlikku suhtlust, emotsionaalset seotust, loovust ja erakordset sünergiat, mis grupis õppimisega kaasneb.

Tehnoloogiakooli INNOKAS eesmärk on populariseerida loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonda. Meie juures saab omandada teadmisi rohetehnoloogiast, ehitada tuulegeneraatoreid, päikese jõul töötavaid masinaid, teha põnevaid keemiakatseid, avastada kosmose saladusi, 3D modelleerida vahvaid animafilme. INNOKAS annab tugeva aluse tulevastele inseneridele, teadlastele ja ettevõtjatele. Korraldame erinevate raskusastmega valdkonna töötube, õppepäevi ja laste laagreid. Meile on oodatud lisaks huvikooli õpilastele ka lasteaedade ja koolide grupid ning niisama huvilised.

Jakob Westholmi Sihtasutus on Jakob Westholmi Gümnaasiumi juures töötav organisatsioon, mis oma põhieesmärkide kõrval korraldab nii kooliõpilastele kui teistele huvilistele huvitegevust. Jakob Westholmi Sihtasutuse alt tegutseb Westholmi Muusikakool ja Jakob Westholmi Koolituskeskus. Westholmi Muusikakool pakub mitmekülgset arvestatava tasemega muusikaõpet kõikidele soovijatele- algajatele ja edasijõudnutele, õpilastele ja täiskasvanutele- kõigile, kellel huvi pillimängu, laulmise, koosmusitseerimise vastu.
Jakob Westholmi Sihtasutuse juures tegutseva Jakob Westholmi Koolituskeskuse eesmärk on pakkuda lastele, noortele ja täiskasvanutele huviharidust ning täiendkoolitust, luua valikuvõimalusi ja alternatiive nii huvihariduse omandamisel kui oskuste arendamisel ja täiendamisel.

Muusikalikool on väike ja hubane kool, kus jagub tähelepanu ja aega igale lapsele. Muusikalikoolis toimub õpe neljas vanusegrupis: noorem vanusegrupp 8-10 a., keskmine vanusegrupp 11-13 a. ja vanem vanusegrupp 14-16 a. ja Noortestuudio 16-18 a. Kooli eesmärgiks on julgustada ning toetada lapse muusikalist ja lavalist arengut, edendada tema lavalisi eeldusi ning arvestada iga lapse eripäraga. Lisaks laulmisele, tantsimisele ja näitlemisele, toimub koolis noodiõpetus ja klaveriõpe toetamaks lapse üldist muusikalist võimekust.

Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kool on erahuvialakool, mis annab algteadmise muusika ja teatri, seega muusikateatri tegemisest. Õppides laulu, tantsu, rolli esitamist ja kõike lavastusprotsessi kuuluvat, näevad ja tunnevad õpilased, kuidas alustades nullist, saab algmaterjalist mõne aja pärast kokku valmis etendus laval. Osadest lavastustest vändatakse Kaunite Kunstide Koolis ka filmid, mis on lisaks arhiivimaterjalile ka tore mälestus huvikooliajast kaasa võtta, kui ollakse juba täiskasvanuks saanud.

LA Klaverikool keskendub peamiselt klaverimängu õpetamisele. Pakume klaveri eratunde ja klaveri rühmatunde. Klaveritunnid toimuvad Peetris, Kadriorus ning Haabneemes. LA Klaverikooli eripäraks on klaveri rühmatunnid 4-11 aastastele, mille metoodika juured pärinevad Austraaliast. Klaveri rühmatundides on 5 – 8 õpilast ning kõik õpilased õpivad lugusid oma süntesaatoritel. Rühmatundide metoodika on mänguline ja arendav. Klaveri eratunde pakub LA Klaverikool igas vanuses õpilastele. LA Klaverikooli moto on “Klaverimäng algab armastusest muusika vastu!”.

Laulupesas õpivad lapsed end väljendama ja nautima läbi muusika. Meil saab lustida beebide ja mudilastega laulu-mängutundides, alates 3 a õppida soololaulu, ansamblilaulu, rühmalaulu. Pakume ka pilliõpet – klaveritunde, ukuleletunde, põnevaid pillitunde. Anname palju kontserte, osaleme mitmekülgsetes muusikalistes projektides (muusikalid, muusikalised lavastused), salvestame Airi Liiva lastelaulude uusloomingut ja filmime muusikavideosid. Laulupesas tegutseb ka teatristuudio.

Kose Tennisekooli eesmärgiks on Ida-Harjumaa valdade ja Paide linna lastele tutvustada ning õpetada spordiala, mis pakub palju mängurõõmu, põnevust ja sobib kõikidele huvilistele sõltumata füüsiliste eelduste olemasolust või sportlikest eeldustest. Tennisemäng on harrastus kogu eluks. Seda võib mängida varasest lapseeast kuni hilise vanuseni välja. Lapseeas omandatud löögitehnika võimaldadab nautida mängu kogu elu. Tennis on kombineerutud spordiala, kus on võimalik ühendada sportliku vormi hoidmine ja lõbu. Mängus on vaja kiirust, vastupidavust, jõudu, tarkust ja kavalust.Tegemist on huvitava liikumismänguga, mis arendab nii füüsilist kui ka vaimset poolt.

Lasnamäe Huvikoolis leiab enda meelepärast tegevus igaüks– alustades 3- aastastest lastest ja lõpetades täiskasvanutega. Keeled, teater, tants, muusika, kunst, koolieelikute arenguprogrammid, tehnika ja robootika, male, huviringid, rahvusvahelised projektid, töötoad ja linnalaager – kõik see on ühe katuse all. Lisaks on meie kasutuses looduskaunis kohas asuv puhkeküla, kus on võimalik korraldada õppe- ja meelelahutus programme. Lapsed saavad puhata koos vanematega või osaleda looduses toimuvast õppetegevusest. Meie kooli eripäraks on kogu pere kaasamine lapse arengu- ja õppeprotsessi. Koos rõõmustame edusammude üle, teeme avastusi, külastame teatrietendusi, muuseumeid, kontserte, valmistume pühadeks. Vanemate toel algatame ja osaleme nii kohalikes, kui ka rahvusvahelistes projektides. Meie missioon on: Me õpime ja kasvame koos! Sõbralik ja hubane õhkkond, suur tegevuste valik, asukoht kodu lähedal – kõik see teeb meie kooli külastamist väga meeldivaks. Lapsevanemate jaoks on meil olemas TV-ga ja tasuta WiFi-ga eesruum, kus alati on võimalik oodata last, suhelda teiste lapsevanematega, saada spetsialistide konsultatsiooni ja sirvida ajalehte.

Lasteekraani Muusikastuudio alustas Eesti Televisiooni juures tööd 1990. a. Alates 1997. a. töötab stuudio mittetulundusühinguna, mille peaeesmärgiks on lastele ja noortele muusikalise huvihariduse andmine, aktiivne kontserttegevus, osalemine koolitustel ja konkurssidel ning raadio- ja teleproduktsioon. 2000. a. alustus tööd Lasteekraani Muusikastuudio Koorikool (koolitusluba 4438HTM). Koorikooli põhiõppes õpib ligi 400 last vanuses 3-19 aastat. Koorikoolis õpitakse laulu, rütmikat, loovust, lavalist liikumist, tantsu, näitlejameisterlikkust ja lastekooriklassist alates on kõikidel lauljatel ka hääleseadetunnid.

Huvikool Loomekoda pakub alates 2007. aastast käsitöö- ja kunstiõpet põhikooli lastele Tallinna erinevates koolides ja Loomekojas. Meie eesmärgiks on käsitööalaste alusteadmiste tutvustamine ning rahulik ja vaba eneseväljendus juhendaja käe all. Pärimuskäsitöö on meie tundides väga tähtsal kohal. Katsetame läbi kõik lastele jõukohased esivanemate käsitöövõtted ja -oskused. Läbi toredate praktiliste tööde ja juttude jõuame lähemale ka keerukamatele oskustele ja maailma mõistmisele. Lisaks õppetööle koolides on laste südamed võitnud suvised loomelaagrid Saaremaal, kus mahukamate käsitööde kõrval õpime selgeks hulga vanu eesti pärimustantse ja -mänge. Loomine on loomulik eluviis!

Maire Eliste Muusikakooli on oodatud lapsed alates esimesest eluaastast kuni gümnaasiumi lõpuni. Oleme rõõmsad ka väiksemate beebide üle. See on järjepidevus, mille tulemusena on võimalik kasvatada uusi ja huvitavaid lauljaid kooridesse, ansamblitesse ja miks mitte ka solistideks. Mida varem te oma lapsed laulma toote, seda tõenäolisemalt kasvavad neist tublid lauljad. Ei ole suuremat rõõmu õpetajale, kui lapsest kellele n.ö.”elevant” kõrva peale astunud, saab ühtäkki korralik viisipidaja. Võib-olla tänaste laste vanaemad mäletavad veel tuntud laulupedagoogi, Ave Kumpase laululapsi, kes olid juba 2 aastaselt toredad, enesekindlad ja artistlikud nii ETV ekraanil kui ka Estonia kontserdisaalis. Meil saab õppida ka erinevaid pille. Uudisena on plaanis avada mandoliini orkester.

Laulu- ja Huvistuudio Mamma Mia eesmärk on lastes huvi äratamine muusika ja laulmise vastu. Muusikaõpetus sisaldab lauluoskuste ja rütmitunde arendamist, solfedžo algteadmiste ning muusikaalase terminoloogia õpetamist ja erinevate muusikastiilide tutvustamist. Peamisteks eesmärkideks on lapse igakülgne arendamine läbi muusika ja laulmise ning muusikalise maitse ja hindamisoskuse kujundamine. Laulustuudio peamisteks ülesanneteks on lapse muusikalise kuulmise arendamine; kujutlusvõime, mälu, tähelepanu ja fantaasia arendamine; aktiivse ja emotsionaalse vastuvõtuvõime kujundamine ning elementaarse muusikalise kirjaoskuse kujundamine.

Meero Muusik erahuvialakool, MTÜ Avasta Anded on loodud 01.04.2001. aastal. Meeros väärtustame rõõmu muusikast, õpilase keskset õpet, koostöö ja isikupära väärtustamist, pühendunud muusikapedagooge ja loovust toetavat keskkonda. Meie eesmärk on pakkuda mitmekülgset ja kvaliteetset muusikaõpetust, mis lähtub õpilase isikupärast ja toetab tema vaimset ja sotsiaalset heaolu. Anname baasteadmised eluaegsele muusika harrastusele kui ka valmiduse muusikaõpingute jätkamiseks. Pakume linnaruumi erinevaid kultuurisündmusi, mis panevad meie ilusa linna helisema.

Midrimaa Huvikool, mis on asutatud 1994. aastal, on põhiliselt Tallinnas tegutsev huvikool. Meie kooli eesmärk on äratada lastes huvi- ja panna alus huvitegevuseks, arendada laste andeid ja valmistada neid ette vastaval huvialal tulevikus edasi tegutsema. Pakume 3-10 aastastele lastele kaasaegset ja lapsesõbralikku koolitust muusikas, tantsuõpetuses, üldarendavas kehalises liikumises, robootikas, kunstiõpetuses ning eesti keele õpet muukeelsetele lastele.

Musamari Koorikool on loodud, et õpetada lapsi heast muusikast elukestvalt rõõmu tundma. Koorikooli algusaeg ulatub aastasse 1995, mil tegevust alustas Musamari Mudilaste Muusikakool. 1997 aastal kasvas koolist välja Musamari Laulustuudio ning sellest omakorda 2006. aastal Musamari Koorikool. Täna kuuluvad kooli struktuuri ettevalmistusrühmad ja kooriklassid. Pillimänguhuvilised saavad õppida klaverit ja plokkflööti (individuaaltunnid).

Muusika on tõesti vahva! Muusikakoda on Tartus asuv erahuvikool, mis pakub huvilistele võimalust õppida pillimängu toredate kogenud õpetajate juhendamisel. Meil ei ole oluline õpilase vanus, ega eelnev pillimängu kogemus. Nii võib tulla muusikat õppima igas mõõdus laps, vanemad ja ka vanavanemad. Oluline lihtsalt, et muusika on mõttes ja südames! Kõige pisematele on muusikaringid, suurematele aga laulmine, viiul, klaver, tšello, kitarr, trummid, ansamblimäng või bänditegemine… Nii jagub tegemist kõigile!

Vaba-aja keskus Muuvi Stuudio on loodud muusikaga tegelemiseks. Õpetame laulma, pilli mängima, muusikat looma ja salvestama.

Mängukool on 2011. aastal asutatud eelkooliealiste laste erahuvikool Harjumaal, Sauel, mille ülesandeks on võimaldada koolieelikutele mitmekülgset arendavat tegevust ja äratada lastes huvi õppimise vastu. Meie eelkoolis, mängukoolis, väikelaste mänguringis ning suvelaagrites saab laps õppemängude ja põnevate koolitundide kaudu teadmisi, oskusi ning vilumusi, mis aitavad ja julgustavad teda kooliteel. Oma tegevustes lähtume iga lapse võimekusest ning kasutame palju Montessori pedagoogika elemente motiveerides last ise oma tegevusi juhtima!

Huvialakool Nissi Trollid pakub Saue valla piirkonna beebidele, noortele ning ka täiskasvanutele muusikalist huviharidust. Osaleda on võimalik põnnikooli-, instrumendiõppe- ja/ või laulutundides.

Noodipuu huvikoolis saab õppida laulmist solistiõppes, solfedžot, klaveri ja kitarri algõpet. Õppekavas on veel ansamblilaul, mikrofonipraktika ning teatri-ja rütmika töötoad. Huvikooli juhataja ja vokaalpedagoog on Anne Adams. Töötubade kaudu juhendavad erinevad lepingulised pedagoogid lisainstrumendi, ansambli ning teatri- ja rütmika töötubasid.

Nõmme Pärimuskool tegutseb Tallinnas. Kool kasvas välja Nõmme folgiringist ja on erahuvialakooli staatuses alates aastast 2018. Meil õpivad lapsed alates neljandast eluaastast kuni täiskasvanuteni välja. Keskendume rahvamuusika pillide ja pärimuskultuuri õppimisele. Oleme osalenud kolmel viimasel tantsu- ja laulupeo Rahvamuusikapeol. Olulisel kohal on suvised laagrid, kus õpime tundma Eesti erinevate paikkondade ainelist ja vaimset kultuuripärandit.

Nukufilmi Lastestuudio Animatsioonikoolis saavad lapsed, noored ja ka täiskasvanud sukelduda animatsiooni ja filmitegemise võlumaailma ning ise proovida joonisfilmi või nukufilmi tegemist, greens screeniga trikitamist, 3D modelleerimist ja palju muud. Meie juures saab proovida kätt nii režissööri, nukumeistri, animaatori, kunstniku, monteerija või helindajana.

Nupula tegevusvaldkonnaks on laste kooliks ettevalmistus. Meie eelkoolis on õpperühmad, kus õpivad 5-6 aastased ja 6-7 aastasased lapsed. Õpetame lugemist, kirjutamist ja arvutamist. Anname vajalikud teadmised ja oskused esimesse klassi astumiseks. Õppetöö eelkoolis toimub koos mängu ja loomingulise tegevusega. Kool tegutseb aastast 2012.

Erahuvikoolis Nutik tegutsevad eelkoolirühmad 6-7 aastastele lastele. Eelkool aitab lapsel kooliga kohaneda, andes vajalikud teadmised ja sotsiaalsed oskused esimesse klassi astumiseks. Õppetöö toimub koos mängu ja loomingulise tegevusega. Õpperühma võtame vastu kuni 15 last. Väike õpperühm võimaldab õpetajal lastega individuaalselt tegeleda. Nutik tegutseb Tallinnas aadressil Pärnu mnt 71.

Innovaatilise Hariduse Keskus OGOGO avati 2014. aastal. Meil on robootikakool, samuti korraldame lastelaagreid. Meie oleme meeskond, kes püstitab enda ees eesmärki muuta haridus paremaks ning millekskiks uueks. Meie armastame teadust, väärtustame innovatsioone, oleme hullud robotite järgi, jumaldame laste ja noortega töötamist ning meile väga, väga, väga meeldib piiramatu ja võluv LEGO maailm. Meie usume, et haridus on imeline ja unustamatu seiklus. Heas mõttes oleme hullud kõrgtehnoloogiate, robootika, programmeerimise ja mehhatroonika järgi. Meie missiooniks on kasvatada lastest noori insenere, kelle jaoks on huvitavad uued tehnoloogiad. Meie suurendame laste soovi mõelda midagi originaalset välja ja oma mõtteid realiseerida. Meie loome unikaalset tehnoloogilist hariduslikku ruumi, kuhu saab tulla iga laps ja liikuda mööda OGOGO Universumi lõpmatu ruumi.

Palamuse Laulustuudio asub Palamusel, Suur tn. 6. Palamuse Laulustuudio on erahuvikool, kus õpitakse klaverit, kitarri, bassi, trummi, elektroonilist muusikat ja laulmist. Meil tegutseb 4 erinevat bändi: Funkitol, Šahh Matt, Minid ja Helilaid. Pakume helistuudio ja prooviruumi teenust muusikutele, bändidele.

Püha Johannese Huvihariduskool on kogukondlik ja piirkondlik kultuuri- ja hariduskeskus, mis pakub kvaliteetseid õpivõimalusi kõigile õppijatele eelkoolieast täiskasvanuteni. Püha Johannese Huvihariduskooli eesmärk on pakkuda mitmekülgseid õpivõimalusi kõikidele õpihuvilistele ning toetada õppijat väärtuspõhise keskkonna, mõistmise ja sõbraliku julgustuse ning edasiviivate õppekavadega. Huvikooli peamisteks tegevusaladeks on spordiringid (jalgpall, korvpall, võrkpall), kunstiringid (kunst, keraamika), tants (kaasaegne tants, iluvõimlemine), muusikakool (pilliõpe, solfedžo, koorilaul), teadus (teadusringid, metsavilumused), täiskasvanute õpe (inglise keel, keraamika, ilukirjandus, pilates), pikapäevarühm. Huvikool alustas tööd 2020. aasta septembris ja tegutseb Püha Johannese Koolis, Nõmme linnaosas, Kivimäel.

Raadio Laste Laulustuudio Muusikakool on koorikool, kus lastel on koorilaulu-, hääleseade-, solfedžo – ja liikumistunnid. Õppetöö toimub neljas astmes: ettevalmistuskoor, mudilaskoor, lastekoor ja tütarlastekoor. Meie koolis õpivad lapsed ja noored vanuses 5-20. Oluliseks väljundiks kooli õppuritele on kontserdid, salvestused, õpitoad, esinemised, festivalid ja konkursid.

Tantsuteater Rada esmaülesandeks on professionaalse tantsukoolituse võimaldamine, aga ka igakülgselt arenenud isiksuse kujundamine. Kooli tänasteks prioriteetideks on: muusikalise ja esteetilise maitse kujundamine, tööarmastuse ja -distsipliini ja teiste tahteomaduste arendamine, erialane meisterlikkus ja meeskonnatunnetus suures kollektiivis. Viimastel aastatel on koolis esietendunud palju tantsulavastusi ja kontsertprogramme. Teele on saadetud viis lendu noori tantsijaid, kes on sidunud end pika ja raske loometeega. Kooli kasvandike osalemine rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel on toonud palju rõõmustavat tunnustust.

Rocca al Mare Kooli erahuvialakoolis on üle kahekümne aasta leidnud endale meelepärast tegevust tuhanded särasilmsed ja uudishimulikud poisid ja tüdrukud. Teeme kõik selleks, et meie juurde saabunud ja meid usaldanud väikene inimene tunneks ennast siin kindlalt, turvaliselt ja igakülgselt toetatult ning väljuks meie koolist eneseteadliku ja õnnelikuna.
Meie erahuvialakooli alla kuuluvad:
– RaM Kooli eelkool (beebikool, põnnikool, mängukool, väikekool, eelkool, erinevad huviringid);
– muusikakool (klaver, kitarr, viiul, saksofon, ukulele, löökpillid, põikflööt, plokkflööt, laul, hääleseade, solfedžo);
– huviringid (meisterdamine ja kunst, tehnika, male, liikumine jpm).


Sally Stuudio (asutatud 1991) on Tallinnas asuv kunstikool, mille missioon on aidata kaasa tähelepanelikuma ja hoolivama ühiskonna loomisele panustades kunstihariduse võimele muuta maailma. Sally Stuudio on kunstikool sinule, kes sa armastad kunsti ja head seltskonda. Sinu vanus pole oluline – oodatud on nii 5 kui 65-aastane kunstihuviline. Siin saad end loominguliselt avastada ja õppida turvalises, inspireerivas keskkonnas. Kunstikoolis saad joonistada, maalida, õppida värvusõpetust ja kompositsiooni tasakaalus tegevus- ja fotokunsti ning teiste kaasaegsemate kunstinähtustega. Saad võtta just niipalju aega kui vajad ja süveneda. Sallys me ei torma, oleme tähelepanelikud iseenda ja üksteise suhtes. Siit leiad sinu huvisid jagavad sõbrad ja arendava loomingulise keskkonna.

Huvikool SelgeSiht viib läbi huviringe, kursusi ja praktilisi tegevusi looduse ning tehnoloogia valdkonnas nii õpilastele kui täiskasvanutele. Keskendume eelkõige sideme loomisele kodupaigalähedasele loodusega, et koos sellega tõsta keskkonnateadlikkust ja edendada loodushoidlikku käitumist. Alustasime huviringidega 2023. aasta sügisest, mil kinnitati meie esimene õppekava „Loodus ja rohetehnoloogiad“. Toimetame peamiselt Maardus, Muugal, Viimsis ja Jõelähtme vallas, aga ka Tallinnas Pirital ja Lasnamäel. Meie peamiseks fookuseks on keskkond ja loodus, pärandkultuur ning meie ja keskkonna suhted. Oma huviringides teeme põnevaid mõõtmisi ja katseid, matkame, kasutame rohetehnoloogiaid ja kaugseiret ning kohtume huvitavate paikade ja inimestega.

SmartKids huvikoolis toimuvad tunnid mängu vormis. Lapsed mängivad laua- ja liikumismänge, laulavad ja joonistavad. Kasutatakse audio- ja videomaterjale. Me otsime aardeid ja püüame kala, ostame jäätist ja teeme süüa, ehitame maju ja paneme nukkusid riidesse. Me lihtsalt mängime ja keel saabki selgeks! Ka koolilaste tunnid on meil põnevad. Iga tund on huvitav ja eriline.

Taisi Laululapsed huvikoolis õpitakse laulmist, nooditundmist ja pillimängu. Pakume mitmekülgselt arendavat huviharidust läbi loomingulise ning praktilise lähenemise. Oleme avatud uutele ideedele, mis inspireerivad meie õpilasi omandama muusikaharidust süvendatud kujul.

Huvikool Tähekiir alustas 2017. õppeaastal Stiilikooli ja Tsirkusekooli õppekavaga.
Praeguseks on lisandunud Akrobaatikakool ja Ratsakool. Lisaks laagri-ja projektitegevused. Kooli süda asub Rakveres, aga tegutseme seal kus vaja.

Viimsi kitarriõpe on erahuvikool Virbel osakond Viimsi vallas. Hetkel õpib meie Viimsi osakonnas ligi sada õpilast. Kooli õppekava järgi võetakse õppima iga soovija ilma sisseastumiskatseteta, andes igaühele võimalus. Meie koolis on võimalus õpilasel saada pillimäng selgeks vabamas vormis. Eksameid/ettemänge sooritama ei pea. Õppetöös läheneme igale õpilasele individuaalselt, proovides leida neile parima tee oma eesmärkide saavutamiseks. Oma oskuste näitamiseks korraldame kaks korda aastas vahva ühiskontserdi. Meie koolis saab õppida kitarri, elektrikitarri, ukulelet, basskitarri ja trumme.

WAF Laulukooli on teretulnud kõik, kes armastavad laulmist – olenemata muusikastiilist ja varasemast kogemusest. Õpe on sobiv nii alustavatele lauljatele kui treenitud professionaalidele, nii klassikalise kui rütmimuusika lauljatele (pop, rock, heavy, R’n’B jne). Kursused komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel vastavalt tasemele. Laulja tehnilisi oskusi ja artistlikkust arendatakse Complete Vocal Technique’i ehk CVT vokaaltehnika meetodit kasutades.