Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn

Eesti Erahuvikoolide Liit

MISSIOON: Eesti Erahuvikoolide Liit esindab ja edendab huviharidust Eestis, luues selleks ühise platvormi, toetudes samaaegselt kvaliteedile ning rõõmule

VISIOON: Huviharidus on kõigile kättesaadav ja kvaliteetne, see toetab õppijate arengut ja kasvatab rõõmuindeksit

Eesti Erahuvikoolide Liit on erahuvikoole ühendav avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis kutsuti ellu 2004. aastal. Liitu kuuluvad erinevaid valdkondi esindavad erahuvikoolid üle terve Eestimaa. Meie liikmete tegevusvaldkonnad on muusika, tants, kunst, animatsioon, arhitektuur, robootika, tsirkus ja eelkooliõpe. 

Esindame oma liikmete huve seadusloome protsessis ning läbirääkimistel kolmandate osapooltega tagamaks erahuvikoolide areng ning nende õpilaste huvide kaitse.

Eesti Erahuvikoolide Liitu kuuluvad pika ajaloo ja tugevate traditsioonidega eriilmelised erahuvikoolid, kes:

  • hindavad kvaliteeti
  • on oma eriala ja valdkonna pühendunud arendajad, arvamusliidrid ja mõjutajad
  • osalevad aktiivselt festivalidel, konkurssidel nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil
  • korraldavad oma valdkonna suursündmusi vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasemel
  • rikastavad avalike kontsertide, näituste ja etendustega eesti kultuurielu