Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn

Üheksa omanäolist huvikooli pälvisid Eesti Erahuvialakoolide Liidu tunnustuse

Eesti Erahuvialakoolide Liit jagas laupäeval, 13. aprillil Estonia restoranis Tallinnas tunnustusmärke “Kvaliteetne huvikool 2024” huvikoolidele, kes on järjepidevalt ja sisukalt andnud huviharidust vähemalt viimase kümne aasta jooksul. Samas tänati ka koostööpartnereid. Sündmusega tähistati liidu 20ndat tegutsemisaastat.

Tunnustusmärke jagati välja üheksale huvikoolile. Esimene tunnustatav, ühtlasi ka üks eesti vanemaid järjepidevalt tegutsenud erahuvikoole on Sally Stuudio, kes on oma enam kui 30ne tegevusaasta jooksul teinud kaasa kõik ühiskonna ja majanduskeskkonna tõusud ning langused. Sally Stuudio on erahuvikoolide liidu asutajaliige aastast 2004 ning kujunenud tõsiselt võetavaks koostööpartneriks mitte ainult huvihariduse, vaid kaasaegse kunsti valdkonnas laiemalt.

Üks erahuvikoolide liidu liikmeskoolide arvukam valdkond on muusika, nii pilli- kui lauluõpe. Tunnustatud huvikoolide hulgas on neli muusikakooli – Musamari Koorikool, Arsise kellade kool, Nissi Trollid ning Meero Muusik. Kõik nimetatud muusikakoolid on andnud tänaseks kvaliteetset muusikaharidust pikemalt, kui 20 aastat ning võimaldanud suurele hulgale noortele valmisoleku elukutsevalikuks. Kui Musamari Koorikooli tunneme eelkõige arvukate kodumaistel ja rahvusvahelistel koorikonkurssidel osalemiste kaudu, siis Arsise kellade kooli kontsertansamblite etteasteid leiab paljude mainekate festivalide kavadest üle maailma.  Nissi Trollide kaubamärgiks on väsimatu Tõnu Sal-Salleri tegevus samanimelise orkestri juhina. Meero Muusik on lisaks kooli tuntust kogunud vilistlastele rikastanud meie kultuuripilti arvukate sündmuste ning muusikapedagoogiliste rahvusvaheliste koolitustega.

Eelpool nimetatutele lisaks väärisid tunnustamist teistegi valdkondade huvikoolid, näiteks Nukufilmi Lastestuudio Animakool, kes on end tänaseks edukalt tõestanud nii animatsiooni alushariduse kui süvaõppe pakkujana. Huvikool Loomekoda peab käelise tegevuse ja loovuse arendamist oluliseks juba varases lapseeas, olles sidunud oma tegevused pärimuskäsitöö ning looduslike materjalide säästliku kasutamisega. Laste kooliks ettevalmistamine on samuti mitmete erahuvikoolide tegevusalaks. Selles vallas pälvis tunnustusmärgi Erahuvikool Nupula. Viimasena, tunnustatutest kõige noorema koolina võttis märgi vastu Kose Tennisekool, kelle eesmärgiks on tennisemängu, kui ühe ilusama spordiala tutvustamine ja õpetamine lootuses, et sellest kujuneb harrastus kogu eluks.

Õhtu jooksul tänati kõiki olulisimaid koostööpartnereid – Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Tallinna haridusametit, huvihariduse katusorganisatsioone, kellega kuulutakse ühisesse otsustuskogusse HUVE. Personaalsed tänukaardid ulatati endisele kultuuriministrile Piret Hartmanile huvihariduse rolli, tähtsuse ja olulisuse märkamise eest ning tantsuhuvihariduse eestvedaja Jane Miller-Pärnamäele sisuka koostöö eest võrdsete tingimuste teadvustamisel kvaliteetse huvihariduse nimel. 

Tunnustusmärkide pidulikul üleandmisel esinesid liidu liikmeskoolide õpilased ja õpetajad ning sündmust juhtis Rahvusooper Estonia ooperisolist, igati särav ja vaimukas Reigo Tamm. 

Eesti Erahuvialakoolide Liit on erahuvikoole ühendav avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis kutsuti ellu 2004. aastal. Liitu kuuluvad erinevaid valdkondi esindavad erahuvikoolid üle terve Eestimaa. EEHKL-i liikmete tegevusvaldkondadeks on muusika, tants, kunst, käsitöö, animatsioon, arhitektuur, robootika, tsirkus, eelkooliõpe jpm. Liit esindab oma liikmete huve seadusloome protsessis ning läbirääkimistel kolmandate osapooltega tagamaks erahuvikoolide areng ning nende õpilaste huvide kaitse.


Galerii tunnustussündmuselt Estonia Restoranis. Fotograaf Viljo Pettinen

Produtsendid: Tiina Boucher ja Krista Sildoja