Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn

Kandideerimine alustava koolijuhi arenguprogrammi kestab kuni 11. veebruarini

Sellest aastast on alustava koolijuhi arenguprogrammi oodatud ka kaks alustavat huvikooli juhti.

Palun pange tähele, et kandideerimise tähtaeg on JUBA 11.02.24.

Alustava koolijuhi arenguprogramm | Tallinna Ülikool (tlu.ee)

Kandideerimiseks esitada:

  • elulookirjeldus (CV),
  • motivatsioonikiri, kus rõhutatakse hetkel esilekerkivaid ametialaseid väljakutseid ja võimalusi (ca 250–350 sõna) ja
  • pidaja kinnituskiri, kus on pidaja kinnitab, et on nõus ja toetab kandidaadi osalemist kogu programmi vältel (sh sõiduskulud, kontaktõppes osalemise võimaldamine jm)

e-posti aadressile reet.sillavee@tlu.ee 

Arenguprogramm koosneb kord kuus toimuvast kaheksast moodulist, kestusega kaks õppepäeva. Moodulite vahepealsel ajal tuleb osalejatel sooritada iseseisvad tööd, milleks on erinevad arenguülesanded, lisalugemised ja eneseanalüüsid.

Toimumise aeg: 29.02.2024 – 20.12.2024

Arenguprogrammi eesmärk: mõtestada haridusasutuse juhtimise tähendust ja juhi rolli; omandada praktilised oskused, mis toetavad kohanemist alustava juhina, aitavad toime tulla esmaste ametialaste väljakutsetega õppimist toetava juhtimise rakendamisel; arendada enesejuhtimispädevusi ja kavandada enda juhiks kujunemise arengusammud pikemas perspektiivis; saada haridusjuhtide kogukonna liikmeks.

Edukat kandideerimist!


Tormi Kotkas

HTM, huvihariduse ja noorsootöö juht