ORGANISATSIOON

Liidust


Eesti Erahuvialakoolide Liit on erahuvialakoole ühendav avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis kutsuti ellu 2004. aastal. Erahuvialakoolide Liitu kuuluvad erinevaid valdkondi esindavad erahuvialakoolid Põlvamaalt Harjumaani. Meie liikmete tegevusvaldkonnad on kaunid kunstid, animatsioon, tants, robootika, arhitektuur, eelkooliealiste haridus ja tsirkus.

Esindame oma liikmete huve seadusloome protsessis ning läbirääkimistel kolmandate
osapooltega tagamaks erahuvialakoolide areng ning nende õpilaste huvide kaitse.

Meie Liitu kuuluvad pika ajaloo ja tugevate traditsioonidega eriilmelised erahuvialakoolid, kes:

* hindavad kvaliteeti;
* on oma eriala valdkonna pühendunud arendajad, arvamusliidrid ja mõjutajad;
* osalevad aktiivselt festivalidel, konkurssidel nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil;
* korraldavad oma valdkonna suursündmusi vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasemel;
* rikastavad oma avalike kontsertide, näituste, etendustega Eesti kultuurielu.

Meie tugevus on meie üksikliikmete tugevuste summa.

 


Põhikiri
Liikmeks astuja avaldus
Volikogu

 

Kontakt


KONTAKT

Eesti Erahuvialakoolide Liit MTÜ
Aadress: Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn
Telefon: 682 9578, 5045578
E-mail: erahuvikoolid@gmail.com


www.erahuvikoolid.ee


Kirjuta meile

Liikmed


Arhitektuurikool

Arhitektuurikool on huvikool, kus 7- kuni 19-aastased noored uurivad ja loovad ruumilist maailma. Üks väheseid omataolisi Eestis ja ka Põhja-Euroopas või Baltikumis. Lisaks iganädalastele tundidele Tallinnas, Tartus ja Rae vallas korraldab Arhitektuurikool põnevaid arhitektuuriteemalisi sündmusi üle Eesti, avaldab loovat mõtlemist arendavaid õppematerjale ja pakub ruumiõppe koolitusi nii lastele, noortele, kui ka täiskasvanutele.
Ruum on kõikjal meie ümber, oleme alati ruumis ja ei saa sellest kunagi väljuda, kui ka tahaksime. Oleks hea seda paremini tunda.  Oma tegevuses toome tähelepanu nii loodus- kui tehiskeskkonnale, mis kokku moodustavad meie toimimisruumi. Ühtviiisi oluline on mõista nende mõlema keskkonna seaduspärasusi ning olla seejuures teadlik enda rollist selles.

Arsis

Arsise kellade kool, mis asutati 1999. aastal, on huvikool, kus õpitakse muusikat läbi käsikellade. Need omanäolised muusikainstrumendid on väga head abivahendid muusikaliste oskuste ja teadmiste omandamisel, sest koosmängu on võimalik alustada juba esimesest tunnist ja nii on edusammud kiired tulema! Arsise kellade kool Tallinnas ja Tartus on tänaseks muusikalist baasharidust andnud pea 1000-le Eesti lapsele, keda ühendab armastus muusikamaailma vastu. Paljud neist on jätkanud kellademängu Arsise kontsertansamblites või leidnud tee professionaalide maailma, andes oma panuse Eesti kultuuri arengusse. Kelladekooli õppetöös osalevad lapsed ja noored alates 5. eluaastast, samuti leiavad rakendust täiskasvanud. Kellademäng arendab suhtlemis- ja koostööoskust, sallivust, loovust, vastutus- ning ühtekuuluvustunnet!

BumbleBumble Erahuvikool on lapsekeskse lähenemisega erahuvikool, kus osalevad lapsed vanuses 4-13. Õppeaasta kestel pakume noortel võimalus osaleda inglise keele ja kultuuri ning teaduse huviringides ning suviti ja vaheaegadel korraldame suvekoole. Bumble Erahuvikool toimetab koolide ja huvikeskuste ruumides ning pakub peamiselt teenust just sama piirkonna õpilastele. Meie juures on võimalik ka individuaalset tuge saada eraõppe näol. Teeme koostööd ka kohalike omavalitsuste projektidega, panustades nii kvaliteetsemasse huviharidusse.
Disaini ja Kunsti Keskus
EestiTantsuAgentuur


Fa-Diees Laulustuudio
Fouette

Noor Ballett Fouetté on eraballetikool, mille eesmärk on koolitada professionaalseid balletiartiste algõppest  lõpudiplomini. Tasemel väljaõpe võimaldab konkureerida vabale töökohale mistahes balletiteatris/ trupis üle maailma.

GAM

Gustav Adolfi Muusikakool sündis 2007. aastal soovist pakkuda uuenduslikku ning unikaalse väärtusega muusikaõpet noortele. Täna saame pakkuda muusika individuaal-ja rühmaõpet huvilistele kõikides vanuserühmades. Instrumendiõpet juhendavad eesti tegevmuusikud, kelle kogemustele on õpilastel hea tugineda.
Gustav Adolfi Muusikakool kuulub Gustav Adolfi Sihtasutuse alla. Meiega koos tegutseb Gustav Adolfi Gümnaasiumi ruumides ka Gustav Adolfi Koolituskeskus.

Guitarium

Erahuvikool Guitarium pakub igale inimesele olenemata vanusest, kogemustest või sünnipärastest eeldustest võimalust end muusikaliselt väljendada, saatjaks ja kaaslaseks kitarr. Lähtume õppeprotsessis Guitariumi õppekavast, kuid arvestame ka iga õppija isiklike soovide ja eesmärkidega. Ellu viime neid väikestes, 4–6-liikmelistes gruppides. Väärtustame koostööd, inimlikku suhtlust, emotsionaalset seotust, loovust ja erakordset sünergiat, mis grupis õppimisega kaasneb.

Hanna-Liina Võsa Muusikalikool
Hanna-Liina Võsa Muusikalikool on väike ja hubane kool, kus jagub tähelepanu ja aega igale lapsele. Muusikalikoolis toimub õpe neljas vanusegrupis: noorem vanusegrupp 8-10 a., keskmine vanusegrupp 11-13 a. ja vanem vanusegrupp 14-16 a. ja Noortestuudio 16-18 a. Kooli eesmärgiks on julgustada ning toetada lapse muusikalist ja lavalist arengut, edendada tema lavalisi eeldusi ning arvestada iga lapse eripäraga. Lisaks laulmisele, tantsimisele ja näitlemisele, toimub koolis noodiõpetus ja klaveriõpe toetamaks lapse üldist muusikalist võimekust.
KauniteKunstideKool

Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kool on erahuvialakool, mis annab algteadmise muusika ja teatri, seega muusikateatri tegemisest.
Õppides laulu, tantsu, rolli esitamist ja kõike lavastusprotsessi kuuluvat, näevad ja tunnevad õpilased, kuidas alustades 0-st, saab algmaterjalist mõne aja pärast kokku valmis etendus laval. Osadest lavastustest vändatakse Kaunite Kunstide Koolis ka filmid, mis on lisaks arhiivimaterjalile ka tore mälestus huvikooliajast kaasa võtta, kui ollakse juba täiskasvanuks saanud.

LAklaverikool

LA Klaverikool keskendub peamiselt klaverimängu õpetamisele. Pakume klaveri eratunde ja klaveri rühmatunde. Klaveritunnid toimuvad Peetris, Kadriorus ning Haabneemes. LA Klaverikooli eripäraks on klaveri rühmatunnid 4-11 aastastele, mille metoodika juured pärinevad Austraaliast. Klaveri rühmatundides on 5 – 8 õpilast ning kõik õpilased õpivad lugusid oma süntesaatoritel. Rühmatundide metoodika on mänguline ja arendav. Klaveri eratunde pakub LA Klaverikool igas vanuses õpilastele. LA Klaverikooli moto on “Klaverimäng algab armastusest muusika vastu!”.

LasnameHuvikool


Lasteekraani Muusikastuudio
Loomekoda

Huvikool Loomekoda pakub lastele käsitöö- ja kunstialast huviharidust ning korraldab sünnipäevi ja töötube.

Koolivaheaegadel korraldame linnalaagreid, ning suvel Loomelaagreid Muhumaal. 

Mariel laulu- ja liikumisstuudio
MeeroMuusik
Midrimaa

Midrimaa Huvikool pakub lapsesõbralikku ja kaasaegset huvitegevust:

 • 3- 7 aastastele lastele muusikaõpetuses
 • 4- 7 aastastele lastele kunstiõpetuses
 • 3- 10 aastastele lastele lastetantsus
 • 3-7 aastastele lastele üldarendavas kehalises liikumises (suunitlusega poistele)
 • 4 -7 aastastele muukeelsetele lastele eesti keeles
 • 5-7 aastastele lastele robootikas
Mooste rhvmk

MTÜ Virbel erahuvikool koosneb kahest osakonnast:

 • Mooste Rahvamuusikakool - Järveotsa tee 5, Mooste mõis, Põlvamaa
 • Viimsi kitarriõpe - Paadi tee 3, Viimsi, Harjumaa

Moostes tegeleme erinevate rahvapillide ja pärimusmuusika õpetamisega igas vanuses huvilistele. Viimsis pühendume laste ja noorte kitarri- ja ukuleleõppele.


musmari koorikool

Musamari Koorikooli algusaeg ulatub aastasse 1995, mil tegevust alustas Musamari Mudilaste Muusikakool. 1997 aastal kasvas koolist välja Musamari Laulustuudio ning sellest omakorda 2006 aastal Musamari Koorikool.

Täna kuuluvad kooli struktuuri järgmised ettevalmistusrühmad ja kooriklassid:

 • beebirühmad
 • 1 aastaste laste rühmad
 • 2 aastaste laste rühmad
 • 3 aastaste laste rühmad
 • 4 aastaste laste rühmad
 • eelkooli mudilaskoor
 • mudilaskoor
 • lastekoor
 • tütarlastekoor
 • kammernaiskoor „Musamari“

Pillimänguhuvilised saavad õppida klaverit ja plokkflööti (individuaaltunnid).

trollid logo

Huvialakool Nissi Trollid pakub Saue valla piirkonna beebidele, noortele ning ka täiskasvanutele muusikalist huviharidust. Osaleda on võimalik põnnikooli-, instrumendiõppe- ja/või laulutundides.

Noodipuu pisem

Noodipuu huvikoolis saab õppida laulmist solistiõppes +solfedzo+ algklaveriõpe+kitarri algõpe. Õppekavas on veel Ansamblilaul, mikrofonipraktika ja teatri-ja rütmika töötoad.
Huvikooli juhataja ja vokaalpedagoog on Anne Adams.
Töötubade kaudu juhendavad erinevad lepingulised pedagoogid lisainstrumendi, ansambli ning teatri- ja rütmika töötubasid.

msl

Nukufilmi Lastestuudio Animatsioonikoolis saavad lapsed, noored ja ka täiskasvanud sukelduda animatsiooni ja filmitegemise võlumaailma ning ise proovida joonisfilmi või nukufilmi tegemist, greens screeniga trikitamist, 3D modelleerimist ja palju muud. Meie juures saab proovida kätt nii režissööri, nukumeistri, animaatori, kunstniku, monteerija või helindajana.

Nupula

Nupula tegevusvaldkonnaks on laste kooliks ettevalmistus.
Meie eelkoolis on õpperühmad, kus õpivad 5-6. aastased ja 6-7. aastasased lapsed.
Õpetame lugemist, kirjutamist ja arvutamist. Anname vajalikud teadmised ja oskused esimesse klassi astumiseks.
Õppetöö eelkoolis toimub koos mängu ja loomingulise tegevusega. Kool tegutseb aastast 2012.

Nutik

Erahuvikoolis Nutik tegutsevad eelkoolirühmad 6-7. aastastele lastele.
Eelkool aitab lapsel kooliga kohaneda, andes vajalikud teadmised ja sotsiaalsed oskused esimesse klassi astumiseks.
Õppetöö toimub koos mängu ja loomingulise tegevusega. Õpperühma võtame vastu kuni 15 last. Väike õpperühm võimaldab õpetajal lastega individuaalselt tegeleda.
Nutik tegutseb Tallinnas aadressil Pärnu mnt 71

PalamuseLaulustuudio

Palamuse Laulustuudio asub Palamusel, Suur tn. 6.
Palamuse Laulustuudio on erahuvikool, kus õpitakse klaverit, kitarri, bassi, trummi, elektroonilist muusikat ja laulmist.
Meil tegutseb 4 erinevat bändi: Funkitol, Šahh Matt, Minid ja Helilaid. 
Pakume helistuudio ja prooviruumi teenust muusikutele, bändidele.

RadaTantsuteater

Tantsuteater Rada esmaülesandeks on professionaalse tantsukoolituse võimaldamine, aga ka igakülgselt arenenud isiksuse kujundamine. Kooli tänasteks prioriteetideks on: muusikalise ja esteetilise maitse kujundamine, tööarmastuse ja - distsipliini ja teiste tahteomaduste arendamine, erialane meisterlikkus ja meeskonnatunnetus suures kollektiivis. Viimastel aastatel on koolis esietendunud palju tantsulavastusi ja kontsertprogramme. Teele on saadetud viis lendu noori tantsijaid, kes on sidunud end pika ja raske loometeega. Kooli kasvandike osalemine rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel on toonud palju rõõmustavat tunnustust.

SallyStuudio

Sally Stuudio (asutatud 1991) on Tallinnas asuv kunstikool, mille missioon on aidata kaasa tähelepanelikuma ja hoolivama ühiskonna loomisele panustades kunstihariduse võimele muuta maailma. 
Sally Stuudio on kunstikool sinule, kes sa armastad kunsti ja head seltskonda. Sinu vanus pole oluline - oodatud on nii 5 kui 65-aastane kunstihuviline. Siin saad end loominguliselt avastada ja õppida turvalises, inspireerivas keskkonnas. Kunstikoolis saad joonistada, maalida, õppida värvusõpetust ja kompositsiooni tasakaalus tegevus- ja fotokunsti ning teiste kaasaegsemate kunstinähtustega. Saad võtta just niipalju aega kui vajad ja süveneda. Sallys me ei torma, oleme tähelepanelikud iseenda ja üksteise suhtes. Siit leiad sinu huvisid jagavad sõbrad ja arendava loomingulise keskkonna.

SmartKids

SmartKids huvikoolis toimuvad tunnid mängu vormis. Lapsed mängivad laua- ja liikumismänge, laulavad ja joonistavad. Kasutatakse audio- ja videomaterjale. Me otsime aardeid ja püüame kala, ostame jäätist ja teeme süüa, ehitame maju ja paneme nukkusid riidesse. Me lihtsalt mängime ja keel saabki selgeks! Ka koolilaste tunnid on meil põnevad. Iga tund on huvitav ja eriline.

TP Laululapsed

Taisi Laululapsed huvikoolis õpitakse laulmist, nooditundmist ja pillimängu. Pakume mitmekülgselt arendavat huviharidust läbi loomingulise ning praktilise lähenemise. Oleme avatud uutele ideedele, mis inspireerivad meie õpilasi omandama muusikaharidust süvendatud kujul.

Tähekiir
ViimsiKitarriope

MTÜ Virbel erahuvikool koosneb kahest osakonnast:

 • Mooste Rahvamuusikakool - Järveotsa tee 5, Mooste mõis, Põlvamaa
 • Viimsi kitarriõpe - Paadi tee 3, Viimsi, Harjumaa

Moostes tegeleme erinevate rahvapillide ja pärimusmuusika õpetamisega igas vanuses huvilistele. Viimsis pühendume laste ja noorte kitarri- ja ukuleleõppele.

WAF

WAF Laulukooli on teretulnud kõik, kes armastavad laulmist – olenemata muusikastiilist ja varasemast kogemusest.
Õpe on sobiv nii alustavatele lauljatele kui treenitud professionaalidele, nii klassikalise kui rütmimuusika lauljatele (pop, rock, heavy, R’n’B jne). Kursused komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel vastavalt tasemele. Laulja tehnilisi oskusi ja artistlikkust arendatakse Complete Vocal Technique’i ehk CVT vokaaltehnika meetodit kasutades.

Kasulik informatsioon


18. veebruar 2021
Teadaanne:

Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus vähemalt kahel järgmisel nädalal lubatud.

Sisetingimustes võib kokku viibida maksimaalselt 200 inimest. Välitingimustes on huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus, -õpe, noorsootöö ja sportimine lubatud mitte rohkem kui 250 inimesel, kui järgitakse inimeste hajutamise nõuet. Sama kehtib ka välitingimustes toimuvatele spordivõistlustele.

NB. Individuaalõpe kontaktõppena saab jätkuda.

Loe lähemalt SIIT.24. jaanuar 2021
Oluline teadaanne:

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele taastub 25. jaanuarist kõigis Harjumaa ja Ida-Virumaa haridusasutustes kontaktõpe. 18. jaanuarist on Harjumaal ja Ida-Virumaal huvitegevus ja -haridus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe sisetingimustes lubatud individuaalselt koos juhendajaga.

Teistes maakondades taastus kontaktõpe 11. jaanuarist. Sisetingimustes on huviharidus ja –tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe ning sport lubatud kuni 10 osalejaga.

 • Valitsuse korraldus avaldatakse pärast allkirjastamist kriis.ee lehel.
 • Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona

Õppekorralduslike otsuste tegemise pädevus on jätkuvalt koolil. Olukorras, kus kontaktõpe on valitsuse otsusega taastatud, peab distantsõppele minek olema põhjendatud ning seda ei saa teha kergekäeliselt. Et saata näiteks kogu õppeasutus või suur osa õpilastest distantsõppele tervise ja turvalisuse kaitseks, peab olema vastav alus toodud kooli kodukorras. Kohalikul omavalitsusel ei ole pädevust distantsõppele minemise otsustamiseks. Ei Haridus- ja Teadusministeerium ega haridusasutused ei ole tervisekaitse eksperdid, mistõttu palume jätkuvalt, et tervise kaitseks distantsõppele minek oleks kooskõlastatud Terviseametiga.

Harjumaa ja Ida-Virumaa: üld-, kutse- ja kõrgharidus alates 25. jaanuarist

Harjumaal ja Ida-Virumaal taastub alates 25. jaanuarist nii üldharidus- kui kutse- ja kõrgkoolides kontaktõpe. Kontaktõppe puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Soovitame võimalusel nii õpetajatel kui õppijatel kanda maske.

Harjumaa ja Ida-Virumaa üld-, kutse- ja kõrgharidus kuni 25. jaanuarini

Kuni 25. jaanuarini saavad kontaktõppes osaleda 1.-4. klass, 9. ja 12. klass. Teised klassid ning kutse- ja kõrghariduse õppurid on kuni 25. jaanuarini distantsõppel.

 • Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad lisaks nimetatud klassidele viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid; vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Harjumaa ja Ida-Virumaa: huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja -õpe

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 18. jaanuarist:

 • Siseruumides on lubatud individuaaltegevus koos juhendaja või treeneriga.
 • Tagada tuleb, et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 25%.
 • Siseruumides läbiviidavate tegevuse puhul tuleb kanda maski ja järgida muid ettevaatusabinõusid. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Välitingimustes on endiselt lubatud tegevus kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.
 • Nii sees kui väljas peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste osalejatega/rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Piirangud huvitegevusele ja -haridusele, täienduskoolitusele ja -õppele vaadatakse üle kahe nädala pärast.

Teised maakonnad: üld-, kutse- ja kõrgharidus

Kõigis maakondades peale Harjumaa ja Ida-Virumaa taastus alates 11. jaanuarist nii üldharidus- kui kutse- ja kõrgkoolides kontaktõpe. Kontaktõppe puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Soovitame võimalusel nii õpetajatel kui õppijatel kanda maske.

Teised maakonnad: huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja -õpe

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe üle Eesti, välja arvatud Harjumaa ja Ida-Virumaa:

 • Siseruumides on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga, lisaks treener või juhendaja.
 • Tagada tuleb, et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 50%.
 • Siseruumides läbiviidavate tegevuse puhul tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 24 osalejaga, lisaks treener või juhendaja.
 • Nii sees kui väljas peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Üle-eestilisi piiranguid hinnatakse uuesti järgmisel nädalal.

Kriisitoetus eraüldhariduse, -huvihariduse ja -huvitegevuse pakkujatele

Eraüldhariduse, -huvihariduse ja -huvitegevuse pakkujate toetuseks on ette nähtud eelarvelised vahendid kogusummas 6 miljonit eurot. Taotlusi saab esitada alates 18. jaanuarist. Sihtrühmi teavitatakse taotlusvõimalustest.

Möödunud aastal kriisitoetust saanud haridus- ja noorteasutused ning laagrikorraldajad saavad aruandeid esitada kuni 12. veebruarini.
Rohkem infot www.hm.ee/kriisitoetus.

Noorte pressikonverents lükkub edasi

Kahjuks lükkus 15. jaanuaril toimuma pidanud noortele mõeldud haridus- ja teadusministri, sotsiaalministri ning Terviseameti pressikonverents edasi. Täname kõiki küsimuste esitajaid. Anname esimesel võimalusel teada, millal üritus toimub.

Partnerid


haridusmin 3lovi est black

haridus ja noorteamet 3lovi est black

HUVE logo õige 1