ORGANISATSIOON

Liidust


Eesti Erahuvialakoolide Liit on erahuvialakoole ühendav avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis kutsuti ellu 2004. aastal. Erahuvialakoolide Liitu kuuluvad erinevaid valdkondi esindavad erahuvialakoolid Põlvamaalt Harjumaani. Meie liikmete tegevusvaldkonnad on kaunid kunstid, animatsioon, tants, robootika, arhitektuur, eelkooliealiste haridus ja tsirkus.

Esindame oma liikmete huve seadusloome protsessis ning läbirääkimistel kolmandate
osapooltega tagamaks erahuvialakoolide areng ning nende õpilaste huvide kaitse.

Meie Liitu kuuluvad pika ajaloo ja tugevate traditsioonidega eriilmelised erahuvialakoolid, kes:

* hindavad kvaliteeti;
* on oma eriala valdkonna pühendunud arendajad, arvamusliidrid ja mõjutajad;
* osalevad aktiivselt festivalidel, konkurssidel nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil;
* korraldavad oma valdkonna suursündmusi vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasemel;
* rikastavad oma avalike kontsertide, näituste, etendustega Eesti kultuurielu.

Meie tugevus on meie üksikliikmete tugevuste summa.

 


Põhikiri
Liikmeks astuja avaldus
Juhatus

 

Kontakt


KONTAKT

Eesti Erahuvialakoolide Liit MTÜ
Aadress: Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn
Telefon: 682 9578, 5045578
E-mail: erahuvikoolid@gmail.com


www.erahuvikoolid.ee


Kirjuta meile

Liikmed


Arhitektuurikool

Arhitektuurikool on huvikool, kus 7- kuni 19-aastased noored uurivad ja loovad ruumilist maailma. Üks väheseid omataolisi Eestis ja ka Põhja-Euroopas või Baltikumis. Lisaks iganädalastele tundidele Tallinnas, Tartus ja Rae vallas korraldab Arhitektuurikool põnevaid arhitektuuriteemalisi sündmusi üle Eesti, avaldab loovat mõtlemist arendavaid õppematerjale ja pakub ruumiõppe koolitusi nii lastele, noortele, kui ka täiskasvanutele.
Ruum on kõikjal meie ümber, oleme alati ruumis ja ei saa sellest kunagi väljuda, kui ka tahaksime. Oleks hea seda paremini tunda.  Oma tegevuses toome tähelepanu nii loodus- kui tehiskeskkonnale, mis kokku moodustavad meie toimimisruumi. Ühtviiisi oluline on mõista nende mõlema keskkonna seaduspärasusi ning olla seejuures teadlik enda rollist selles.
Tutvu lähemalt Arhitektuurikooliga SIIN.

Arsis

Arsise kellade kool, mis asutati 1999. aastal, on huvikool, kus õpitakse muusikat läbi käsikellade. Need omanäolised muusikainstrumendid on väga head abivahendid muusikaliste oskuste ja teadmiste omandamisel, sest koosmängu on võimalik alustada juba esimesest tunnist ja nii on edusammud kiired tulema! Arsise kellade kool Tallinnas ja Tartus on tänaseks muusikalist baasharidust andnud pea 1000-le Eesti lapsele, keda ühendab armastus muusikamaailma vastu. Paljud neist on jätkanud kellademängu Arsise kontsertansamblites või leidnud tee professionaalide maailma, andes oma panuse Eesti kultuuri arengusse. Kelladekooli õppetöös osalevad lapsed ja noored alates 5. eluaastast, samuti leiavad rakendust täiskasvanud. Kellademäng arendab suhtlemis- ja koostööoskust, sallivust, loovust, vastutus- ning ühtekuuluvustunnet!
Tutvu lähemalt Arsisega SIIN.

BumbleBumble Erahuvikool on lapsekeskse lähenemisega erahuvikool, kus osalevad lapsed vanuses 4-13. Õppeaasta kestel pakume noortel võimalus osaleda inglise keele ja kultuuri ning teaduse huviringides ning suviti ja vaheaegadel korraldame suvekoole. Bumble Erahuvikool toimetab koolide ja huvikeskuste ruumides ning pakub peamiselt teenust just sama piirkonna õpilastele. Meie juures on võimalik ka individuaalset tuge saada eraõppe näol. Teeme koostööd ka kohalike omavalitsuste projektidega, panustades nii kvaliteetsemasse huviharidusse.
Tutvu lähemalt Bumblega SIIN.
DAKkunstikool
Kunstikool DAK Stuudio on loodud 2010. aastal. Oma tegevuses pöörame tähelepanu disainile, arhitektuurie ja kunstile.
Koolis õpivad õpilased vanuses 5-17 eluaastat. Meie kooli õpetajad on kõrgharidusega kunstnikud ja õpetajad. Kunstikool DAK tegutseb Tallinnas, Haaberstis.
Jagame süstemaatilist, süvendatud kunstiharidust. Oma pühendumuse, visiooni ja jätkuva eneseharimisega on loodud ainulaadsed õppekavad ja metoodikad igale vanuseastmele. Kõik tunnid on temaatilised ja interaktiivsed: sisaldavad visuaalset, uuringute- ja praktilisi osasid. Uusimaid rahvusvahelisi õppemeetodeid rakendades sai kunstikool lühikese aja jooksul kõrge tunnustuse lastelt, vanematelt ja partneritelt. Oleme auhinnatud rahvusvahelistel kunsti konkurssidel.
Kunstikooli lõpetajad astuvad edukalt sisse kõrgkoolidesse kunsti-, disaini-, moe- ja arhitektuuri erialadel (EKA, Kõrgem Kunstikool Pallas, Tallinna Kõrgem Tehnikakool ning graafika- ja arhitektuurikoolid välismaal).
Tutvu lähemal DAK Kunstikooliga SIIN.
Disaini ja Kunsti KeskusTutvu lähemalt Disainikooliga SIIN.
EestiTantsuAgentuur

ETA Tantsukool on rohkem kui tantsukool - see on osa Eesti Tantsuagentuuri tantsukeskusest, kus tantsukunst ja tantsuharidus kohtuvad ning kus igapäevaselt tegutsevad nii professionaalid kui alles alustavad tantsuhuvilised.
Kooli eesmärgiks on pakkuda kaasaegsetel õppemeetoditel põhinevat tantsualast huviharidust. Õppetegevus toimub neljas astmes –  eelaste vanusele 4-6 aastat; algaste  vanusele 7-10 aastat; põhiaste vanusele 11-14 aastat ja  tantsijakoolitus alates 15.aastast. Tantsukooli lõpetajatel  on eeldused ja hea ettevalmistus, et jätkata tantsuhariduse omandamist kõrgkoolides nii Eestis kui ka välismaal.
Tutvu lähemalt ETAga SIIN.


Esteetika ja tantsukool1
Esteetika- ja tantsukool on 25-aastase kogemusega Rakveres tegutsemist alustanud huvikool, kus tantsivad praeguseks ligi 1000 last Rakverest, Lääne-Virumaalt, Ida-Eestist, Tallinnast ja Lõuna-Eestist. Tantsutreeningud toimuvad ka Harjumaa erinevates koolides, lasteaedades, Ida-Eesti erinevates valdades ja linnades ja Lõuna-Eesti erinevates valdades ja linnades. Peamiselt tegeleb tantsukool show-tantsuga, läbi mille on tantsijal võimalik oma eneseväljendusoskust arendada. Treening pakub mõnusat füüsilist koormust, kasvatab võhma ning parandab koordinatsiooni ja rütmitunnet. Showtantsu eesmärk on panna tantsijad tundma end vabalt ja enesekindlalt. Treeningute käigus omandatakse erineva stiiliga koreograafiaid, klassikalise tantsu põhitõdesid ja üldfüüsilisi harjutusi.
Tutvu lähemalt Esteetika- ja tantsukooliga SIIN.
fadieesuusTutvu lähemalt Fa-diees Laulustuudioga SIIN.
FreeFlowStudioLogo
Free Flow Studio on kogukond loovatele individuaalsust hindavatele tantsuhuvilistele lastele, noortele ja täiskasvanutele. Stuudio on loodud 2009 aastal. Algselt ainult tantsule keskendunud stuudio laiendas aastal 2013 oma tegevust ka teatri ning muusika suunal.
“Usume, et tantsida, laulda ja näidelda suudavad kõik, olenemata vanusest või taustast. Asja juures on kõige tähtsam KIRG ja SOOV.”
Tutvu lähemalt Free Flow Studioga SIIN.
Fouette

Noor Ballett Fouetté on eraballetikool, mille eesmärk on koolitada professionaalseid balletiartiste algõppest  lõpudiplomini. Tasemel väljaõpe võimaldab konkureerida vabale töökohale mistahes balletiteatris/ trupis üle maailma.
Tutvu lähemalt Fouetté Noor Ballettiga SIIN.

GAM

Gustav Adolfi Muusikakool sündis 2007. aastal soovist pakkuda uuenduslikku ning unikaalse väärtusega muusikaõpet noortele. Täna saame pakkuda muusika individuaal-ja rühmaõpet huvilistele kõikides vanuserühmades. Instrumendiõpet juhendavad eesti tegevmuusikud, kelle kogemustele on õpilastel hea tugineda.
Gustav Adolfi Muusikakool kuulub Gustav Adolfi Sihtasutuse alla. Meiega koos tegutseb Gustav Adolfi Gümnaasiumi ruumides ka Gustav Adolfi Koolituskeskus.
Tutvu lähemalt Gustav Adolfi Muusikakooliga SIIN.

Guitarium

Erahuvikool Guitarium pakub igale inimesele olenemata vanusest, kogemustest või sünnipärastest eeldustest võimalust end muusikaliselt väljendada, saatjaks ja kaaslaseks kitarr. Lähtume õppeprotsessis Guitariumi õppekavast, kuid arvestame ka iga õppija isiklike soovide ja eesmärkidega. Ellu viime neid väikestes, 4–6-liikmelistes gruppides. Väärtustame koostööd, inimlikku suhtlust, emotsionaalset seotust, loovust ja erakordset sünergiat, mis grupis õppimisega kaasneb.
Tutvu lähemalt Guitariumiga SIIN.

JakobWestholmiMKlogo
Jakob Westholmi Sihtasutus on Jakob Westholmi Gümnaasiumi juures töötav organisatsioon, mis oma põhieesmärkide kõrval korraldab nii kooliõpilastele kui teistele huvilistele huvitegevust. Jakob Westholmi Sihtasutuse alt tegutseb Westholmi Muusikakool ja Jakob Westholmi Koolituskeskus.
Westholmi Muusikakool pakub mitmekülgset arvestatava tasemega muusikaõpet kõikidele soovijatele- algajatele ja edasijõudnutele, õpilastele ja täiskasvanutele- kõigile, kellel huvi pillimängu, laulmise, koosmusitseerimise vastu.
Jakob Westholmi Sihtasutuse juures tegutseva Jakob Westholmi Koolituskeskuse eesmärk on pakkuda lastele, noortele ja täiskasvanutele huviharidust ning täiendkoolitust, luua valikuvõimalusi ja alternatiive nii huvihariduse omandamisel kui oskuste arendamisel ja täiendamisel.
Tutvu lähemalt Jakob Westholmi Sihtasutusega SIIN.
MuusikaliKool
Muusikalikool on väike ja hubane kool, kus jagub tähelepanu ja aega igale lapsele. Muusikalikoolis toimub õpe neljas vanusegrupis: noorem vanusegrupp 8-10 a., keskmine vanusegrupp 11-13 a. ja vanem vanusegrupp 14-16 a. ja Noortestuudio 16-18 a. Kooli eesmärgiks on julgustada ning toetada lapse muusikalist ja lavalist arengut, edendada tema lavalisi eeldusi ning arvestada iga lapse eripäraga. Lisaks laulmisele, tantsimisele ja näitlemisele, toimub koolis noodiõpetus ja klaveriõpe toetamaks lapse üldist muusikalist võimekust.
Tutvu lähemalt Muusikalikooliga SIIN.
KauniteKunstideKool

Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kool on erahuvialakool, mis annab algteadmise muusika ja teatri, seega muusikateatri tegemisest.
Õppides laulu, tantsu, rolli esitamist ja kõike lavastusprotsessi kuuluvat, näevad ja tunnevad õpilased, kuidas alustades 0-st, saab algmaterjalist mõne aja pärast kokku valmis etendus laval. Osadest lavastustest vändatakse Kaunite Kunstide Koolis ka filmid, mis on lisaks arhiivimaterjalile ka tore mälestus huvikooliajast kaasa võtta, kui ollakse juba täiskasvanuks saanud.
Tutvu lähemalt Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kooliga SIIN.

LAklaverikool

LA Klaverikool keskendub peamiselt klaverimängu õpetamisele. Pakume klaveri eratunde ja klaveri rühmatunde. Klaveritunnid toimuvad Peetris, Kadriorus ning Haabneemes. LA Klaverikooli eripäraks on klaveri rühmatunnid 4-11 aastastele, mille metoodika juured pärinevad Austraaliast. Klaveri rühmatundides on 5 – 8 õpilast ning kõik õpilased õpivad lugusid oma süntesaatoritel. Rühmatundide metoodika on mänguline ja arendav. Klaveri eratunde pakub LA Klaverikool igas vanuses õpilastele. LA Klaverikooli moto on “Klaverimäng algab armastusest muusika vastu!”.
Tutvu lähemalt LA Klaverikooliga SIIN.

LaulupesaUUSlogo
Laulupesas õpivad lapsed end väljendama ja nautima läbi muusika. 
Meil saab lustida beebide ja mudilastega laulu-mängutundides, alates 3 a õppida soololaulu, ansamblilaulu, rühmalaulu. Pakume ka pilliõpet - klaveritunde, ukuleletunde, põnevaid pillitunde. Anname palju kontserte, osaleme mitmekülgsetes muusikalistes projektides (muusikalid, muusikalised lavastused), salvestame Airi Liiva lastelaulude uusloomingut ja filmime muusikavideosid. Laulupesas tegutseb ka teatristuudio. 
Tutvu meie tegemistega lähemalt SIIN.
Kose Tennisekool
Kose Tennisekooli eesmärgiks on Ida-Harjumaa valdade ja Paide linna lastele tutvustada ning õpetada spordiala, mis pakub palju mängurõõmu, põnevust ja sobib kõikidele huvilistele sõltumata füüsiliste eelduste olemasolust või sportlikest eeldustest. Tennisemäng on harrastus kogu eluks. Seda võib mängida varasest lapseeast kuni hilise vanuseni välja. Lapseeas omandatud löögitehnika võimaldadab nautida mängu kogu elu. Tennis on kombineerutud spordiala, kus on võimalik ühendada sportliku vormi hoidmine ja lõbu. Mängus on vaja kiirust, vastupidavust, jõudu, tarkust ja kavalust.Tegemist on huvitava liikumismänguga, mis arendab nii füüsilist kui ka vaimset poolt.
Tutvu lähemalt Kose Tennisekooliga SIIN.
LasnameHuvikool

Lasnamäe Huvikoolis leiab enda meelepärast tegevus igaüks– alustades 3- aastastest lastest ja lõpetades täiskasvanutega. Keeled, teater, tants, muusika, kunst, koolieelikute arenguprogrammid, tehnika ja robootika, male, huviringid, rahvusvahelised projektid, töötoad ja linnalaager – kõik see on ühe katuse all. Lisaks on meie kasutuses looduskaunis kohas asuv puhkeküla, kus on võimalik korraldada õppe- ja meelelahutus programme. Lapsed saavad puhata koos vanematega või osaleda looduses toimuvast õppetegevusest. Meie kooli eripäraks on kogu pere kaasamine lapse arengu- ja õppeprotsessi. Koos rõõmustame edusammude üle, teeme avastusi, külastame teatrietendusi, muuseumeid, kontserte, valmistume pühadeks. Vanemate toel algatame ja osaleme nii kohalikes, kui ka rahvusvahelistes projektides.
Meie missioon on: Me õpime ja kasvame koos! Sõbralik ja hubane õhkkond, suur tegevuste valik, asukoht kodu lähedal – kõik see teeb meie kooli külastamist väga meeldivaks. Lapsevanemate jaoks on meil olemas TV-ga ja tasuta WiFi-ga eesruum, kus alati on võimalik oodata last, suhelda teiste lapsevanematega, saada spetsialistide konsultatsiooni ja sirvida ajalehte.
Tutvu lähemalt Lasnamäe Huvikooliga SIIN.

Screenshot 58Lasteekraani Muusikastuudio alustas tegevust 1990. aasta sügisel. Stuudio asutas Eve Viilup, kelle juhtimisel kasvas stuudiost välja koorikool, kus laulab tänaseks üle 400 lapse vanuses 2–21.
Tutvu lähemalt Lasteekraani Muusikastuudioga SIIN.
Loomekoda

Huvikool Loomekoda pakub lastele käsitöö- ja kunstialast huviharidust ning korraldab sünnipäevi ja töötube.
Koolivaheaegadel korraldame linnalaagreid, ning suvel loomelaagreid Muhumaal.
Tutvu lähemalt Loomekojaga SIIN.

Logo ruut valgeMaire Eliste Muusikakooli on oodatud lapsed alates esimesest eluaastast kuni gümnaasiumi lõpuni. Oleme rõõmsad ka väiksemate beebide üle. See on järjepidevus, mille tulemusena on võimalik kasvatada uusi ja huvitavaid lauljaid kooridesse, ansamblitesse ja miks mitte ka solistideks. Mida varem te oma lapsed laulma toote, seda tõenäolisemalt kasvavad neist tublid lauljad. Ei ole suuremat rõõmu õpetajale, kui lapsest kellele n.ö.”elevant” kõrva peale astunud, saab ühtäkki korralik viisipidaja. Võib-olla tänaste laste vanaemad mäletavad veel tuntud laulupedagoogi, Ave Kumpase laululapsi, kes olid juba 2 aastaselt toredad, enesekindlad ja artistlikud nii ETV ekraanil kui ka Estonia kontserdisaalis. Meil saab õppida ka erinevaid pille. Uudisena on plaanis avada mandoliini orkester.
Tutvu lähemalt Maire Eliste Muusikakooliga SIIN.
MeeroMuusik

Meero Muusik erahuvialakool, MTÜ Avasta Anded on loodud 01.04.2001 aastal.
Meeros väärtustame rõõmu muusikast, õpilase keskset õpet, koostöö ja isikupära väärtustamist, pühendunud muusikapedagooge ja loovust toetavat keskkonda.
Meie eesmärk on pakkuda mitmekülgset ja kvaliteetset muusikaõpetust, mis lähtub õpilase isikupärast ja toetab tema vaimset ja sotsiaalset heaolu. Anname baasteadmised eluaegsele muusika harrastusele kui ka valmiduse muusikaõpingute jätkamiseks. Pakume linnaruumi erinevaid kultuurisündmusi, mis panevad meie ilusa linna helisema.
Tutvu lähemalt Meero Muusikuga SIIN.

Midrimaa

Midrimaa Huvikool pakub lapsesõbralikku ja kaasaegset huvitegevust:
* 3- 7 aastastele lastele muusikaõpetuses
* 4- 7 aastastele lastele kunstiõpetuses
* 3- 10 aastastele lastele lastetantsus
* 3-7 aastastele lastele üldarendavas kehalises liikumises (suunitlusega poistele)
* 4 -7 aastastele muukeelsetele lastele eesti keeles
* 5-7 aastastele lastele robootikas
Tutvu lähemalt Midrimaa Huvikooliga SIIN.

Mooste rhvmk

MTÜ Virbel erahuvikool koosneb kahest osakonnast: Mooste Rahvamuusikakool - Järveotsa tee 5, Mooste mõis, Põlvamaa ja Viimsi kitarriõpe - Paadi tee 3, Viimsi, Harjumaa
Moostes tegeleme erinevate rahvapillide ja pärimusmuusika õpetamisega igas vanuses huvilistele. Viimsis pühendume laste ja noorte kitarri- ja ukuleleõppele.
Tutvu lähemalt Mooste Rahvamuusikakooliga SIIN.


musmari koorikool

Musamari Koorikooli algusaeg ulatub aastasse 1995, mil tegevust alustas Musamari Mudilaste Muusikakool. 1997 aastal kasvas koolist välja Musamari Laulustuudio ning sellest omakorda 2006 aastal Musamari Koorikool.
Täna kuuluvad kooli struktuuri ettevalmistusrühmad ja kooriklassid.
Pillimänguhuvilised saavad õppida klaverit ja plokkflööti (individuaaltunnid).
Tutvu lähemalt Musamari Koorikooliga SIIN.


135465931 1360237111035406 3495693428566876730 n
Tutvu lähemalt Muuvi Stuudioga SIIN.
Mängukool logo
Mängukool on 2011 aastal asutatud eelkooliealiste laste erahuvikool Harjumaal, Sauel, mille ülesandeks on võimaldada koolieelikutele mitmekülgset arendavat tegevust ja äratada lastes huvi õppimise vastu. Meie eelkoolis, mängukoolis, väikelaste mänguringis ning suvelaagrites saab laps õppemängude ja põnevate koolitundide kaudu teadmisi, oskusi ning vilumusi, mis aitavad ja julgustavad teda kooliteel. Oma tegevustes lähtume iga lapse võimekusest ning kasutame palju Montessori pedagoogika elemente motiveerides last ise oma tegevusi juhtima!
Tutvu Mängukooliga SIIN.
trollid logo

Huvialakool Nissi Trollid pakub Saue valla piirkonna beebidele, noortele ning ka täiskasvanutele muusikalist huviharidust. Osaleda on võimalik põnnikooli-, instrumendiõppe- ja/ või laulutundides.
Tutvu lähemalt Nissi Trollidega SIIN.

Noodipuu pisem

Noodipuu huvikoolis saab õppida laulmist solistiõppes, solfedzot, algklaveriõpet, kitarri algõpet. Õppekavas on veel ansamblilaul, mikrofonipraktika ning teatri-ja rütmika töötoad.
Huvikooli juhataja ja vokaalpedagoog on Anne Adams.
Töötubade kaudu juhendavad erinevad lepingulised pedagoogid lisainstrumendi, ansambli ning teatri- ja rütmika töötubasid.
Tutvu lähemalt Noodipuu huvikooliga SIIN.

msl

Nukufilmi Lastestuudio Animatsioonikoolis saavad lapsed, noored ja ka täiskasvanud sukelduda animatsiooni ja filmitegemise võlumaailma ning ise proovida joonisfilmi või nukufilmi tegemist, greens screeniga trikitamist, 3D modelleerimist ja palju muud. Meie juures saab proovida kätt nii režissööri, nukumeistri, animaatori, kunstniku, monteerija või helindajana.
Tutvu lähemalt Nukufilmi Lastestuudioga SIIN.

Nupula

Nupula tegevusvaldkonnaks on laste kooliks ettevalmistus. Meie eelkoolis on õpperühmad, kus õpivad 5-6. aastased ja 6-7. aastasased lapsed. Õpetame lugemist, kirjutamist ja arvutamist. Anname vajalikud teadmised ja oskused esimesse klassi astumiseks. Õppetöö eelkoolis toimub koos mängu ja loomingulise tegevusega. Kool tegutseb aastast 2012.
Tutvu lähemalt Nupulaga SIIN.

Nutik

Erahuvikoolis Nutik tegutsevad eelkoolirühmad 6-7. aastastele lastele. Eelkool aitab lapsel kooliga kohaneda, andes vajalikud teadmised ja sotsiaalsed oskused esimesse klassi astumiseks. Õppetöö toimub koos mängu ja loomingulise tegevusega. Õpperühma võtame vastu kuni 15 last. Väike õpperühm võimaldab õpetajal lastega individuaalselt tegeleda. Nutik tegutseb Tallinnas aadressil Pärnu mnt 71.
Tutvu lähemalt Nutikuga SIIN.

ogogo logo
Innovaatilise Hariduse Keskus OGOGO avati 2014. aastal. Meil on robootikakool, samuti korraldame lastelaagreid. Meie oleme meeskond, kes püstitab enda ees eesmärki muuta haridus paremaks ning millekskiks uueks. Meie armastame teadust, väärtustame innovatsioone, oleme hullud robotite järgi, jumaldame laste ja noortega töötamist ning meile väga, väga, väga meeldib piiramatu ja võluv LEGO maailm. Meie usume, et haridus on imeline ja unustamatu seiklus. Heas mõttes oleme hullud kõrgtehnoloogiate, robootika, programmeerimise ja mehhatroonika järgi. Meie missiooniks on kasvatada lastest noori insenere, kelle jaoks on huvitavad uued tehnoloogiad. Meie suurendame laste soovi mõelda midagi originaalset välja ja oma mõtteid realiseerida. Meie loome unikaalset tehnoloogilist hariduslikku ruumi, kuhu saab tulla iga laps ja liikuda mööda OGOGO Universumi lõpmatu ruumi.
Tutvu lähemalt Innovaatilise Hariduse Keskus OGOGO SIIN.
PalamuseLaulustuudio

Palamuse Laulustuudio asub Palamusel, Suur tn. 6. Palamuse Laulustuudio on erahuvikool, kus õpitakse klaverit, kitarri, bassi, trummi, elektroonilist muusikat ja laulmist. Meil tegutseb 4 erinevat bändi: Funkitol, Šahh Matt, Minid ja Helilaid. Pakume helistuudio ja prooviruumi teenust muusikutele, bändidele.
Tutvu lähemalt Palamuse Laulustuudioga SIIN.

Screenshot 192
Raadio Laste Laulustuudio Muusikakool on koorikool, kus lastel on koorilaulu-, hääleseade-, solfedžo – ja liikumistunnid. Õppetöö toimub neljas astmes: ettevalmistuskoor, mudilaskoor, lastekoor ja tütarlastekoor. Meie koolis õpivad lapsed ja noored vanuses 5-20. Oluliseks väljundiks kooli õppuritele on kontserdid, salvestused, õpitoad, esinemised, festivalid ja konkursid.
RadaTantsuteater

Tantsuteater Rada esmaülesandeks on professionaalse tantsukoolituse võimaldamine, aga ka igakülgselt arenenud isiksuse kujundamine. Kooli tänasteks prioriteetideks on: muusikalise ja esteetilise maitse kujundamine, tööarmastuse ja - distsipliini ja teiste tahteomaduste arendamine, erialane meisterlikkus ja meeskonnatunnetus suures kollektiivis. Viimastel aastatel on koolis esietendunud palju tantsulavastusi ja kontsertprogramme. Teele on saadetud viis lendu noori tantsijaid, kes on sidunud end pika ja raske loometeega. Kooli kasvandike osalemine rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel on toonud palju rõõmustavat tunnustust.
Tutvu lähemalt Tantsuteater Radaga SIIN.

ram logo
Rocca al Mare Kooli erahuvialakoolis on üle kahekümne aasta leidnud endale meelepärast tegevust tuhanded särasilmsed ja uudishimulikud poisid ja tüdrukud. Teeme kõik selleks, et meie juurde saabunud ja meid usaldanud väikene inimene tunneks ennast siin kindlalt, turvaliselt ja igakülgselt toetatult ning väljuks meie koolist eneseteadliku ja õnnelikuna.
Meie erahuvialakooli alla kuuluvad:
- RaM Kooli eelkool (beebikool, põnnikool, mängukool, väikekool, eelkool, erinevad huviringid);
- muusikakool (klaver, kitarr, viiul, saksofon, ukulele, löökpillid, põikflööt, plokkflööt, laul, hääleseade, solfedžo);
- huviringid (meisterdamine ja kunst, tehnika, male, liikumine jpm).
Tutvu lähemalt RaM Kooli eelkooliga SIIN ning muusikakooli ja huviringidega SIIN.
SallyStuudio

Sally Stuudio (asutatud 1991) on Tallinnas asuv kunstikool, mille missioon on aidata kaasa tähelepanelikuma ja hoolivama ühiskonna loomisele panustades kunstihariduse võimele muuta maailma. Sally Stuudio on kunstikool sinule, kes sa armastad kunsti ja head seltskonda. Sinu vanus pole oluline - oodatud on nii 5 kui 65-aastane kunstihuviline. Siin saad end loominguliselt avastada ja õppida turvalises, inspireerivas keskkonnas. Kunstikoolis saad joonistada, maalida, õppida värvusõpetust ja kompositsiooni tasakaalus tegevus- ja fotokunsti ning teiste kaasaegsemate kunstinähtustega. Saad võtta just niipalju aega kui vajad ja süveneda. Sallys me ei torma, oleme tähelepanelikud iseenda ja üksteise suhtes. Siit leiad sinu huvisid jagavad sõbrad ja arendava loomingulise keskkonna.
Tutvu lähemalt Sally Stuudioga SIIN.

SmartKids

SmartKids huvikoolis toimuvad tunnid mängu vormis. Lapsed mängivad laua- ja liikumismänge, laulavad ja joonistavad. Kasutatakse audio- ja videomaterjale. Me otsime aardeid ja püüame kala, ostame jäätist ja teeme süüa, ehitame maju ja paneme nukkusid riidesse. Me lihtsalt mängime ja keel saabki selgeks! Ka koolilaste tunnid on meil põnevad. Iga tund on huvitav ja eriline.
Tutvu lähemalt SmartKidsiga SIIN.

TP Laululapsed

Taisi Laululapsed huvikoolis õpitakse laulmist, nooditundmist ja pillimängu. Pakume mitmekülgselt arendavat huviharidust läbi loomingulise ning praktilise lähenemise. Oleme avatud uutele ideedele, mis inspireerivad meie õpilasi omandama muusikaharidust süvendatud kujul.
Tutvu lähemalt Taisi Laululastega SIIN.

Tahekiir
Huvikool Tähekiir alustas 2017 õppeaastal Stiilikooli ja Tsirkusekooli õppekavaga.
Praeguseks on lisandunud Akrobaatikakool ja Ratsakool. Lisaks laagri-ja projektitegevused.

Kooli süda asub Rakveres, aga tegutseme seal kus vaja.
Tutvu Huvikooliga Tähekiir SIIN.

ViimsiKitarriope

Moostes tegeleme erinevate rahvapillide ja pärimusmuusika õpetamisega igas vanuses huvilistele. Viimsi Kitarriõppes pühendume laste ja noorte kitarri- ja ukuleleõppele.
Tutvu lähemalt Viimsi Kitarriõppega SIIN.

WAF

WAF Laulukooli on teretulnud kõik, kes armastavad laulmist – olenemata muusikastiilist ja varasemast kogemusest. Õpe on sobiv nii alustavatele lauljatele kui treenitud professionaalidele, nii klassikalise kui rütmimuusika lauljatele (pop, rock, heavy, R’n’B jne). Kursused komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel vastavalt tasemele. Laulja tehnilisi oskusi ja artistlikkust arendatakse Complete Vocal Technique’i ehk CVT vokaaltehnika meetodit kasutades.
Tutvu lähemalt WAF Laulukooliga SIIN.

Kasulik informatsioon


* Märtsis 2023 valmis EEHKLi valdkonnapõhine uuring, mille eesmärgiks oli luua tagasisidestamise süsteem korrastades liikmeskoolide andmeid ja kaardistades erahuvikoolide vajadusi, muresid ning rõõme. Iga liidu liikmesorganisatsiooni panus oli ülioluline. Valdkonnapõhise uuringu tulemused leiab SIIT.NB. KOOLITUSFOND 2023 aastal

Koolitustoetus on sihttoetus koolitus(t)ele, mida saab taotleda jooksvalt aasta vältel.
- Taotlused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil erahuvikoolid@gmail.com
Aastal 2023 on koolitustoetuse summaks kuni 600 eur kalendriaastas ühe huvikooli kohta.
- Kalendrikuu viimaseks kuupäevaks laekunud taotluste läbivaatamine toimub järgneva kalendrikuu juhatuse koosolekul (juhatus kohtub iga kalendrikuu esimesel kolmapäeval).
Taotlemise korra ja info leiad SIIT.
Taotluse vorm ja taotluse aruanne.

Partnerid


haridusmin 3lovi est black

haridus ja noorteamet 3lovi est black

HUVE logo õige 1
Tallinn logo RGB