ORGANISATSIOON

Liidust


logo

Eesti Erahuvialakoolide Liit on erahuvialakoole ühendav avalikes huvides tegutsev
mittetulundusühing, mis kutsuti ellu 2004. aastal, et tagada erasektoris tegutseva huvihariduse
kvaliteet ning ….
Esindame oma liikmete huve seadusloome protsessis ning läbirääkimistel kolmandate
osapooltega tagamaks erahuvialakoolide areng ning nende õpilaste huvide kaitse.

Kontakt


KONTAKT

Eesti Erahuvialakoolide Liit MTÜ
Aadress: Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn
Telefon: 682 9578, 5045578
E-mail: erahuvikoolid@gmail.com


www.erahuvikoolid.ee
Link, kust saab liituda: Ankeet liitumiseks uutele liikmetele


Kirjuta meile

Liikmed


Arhitektuurikool

Bumble

EestiTantsuAgentuur

KauniteKunstideKool

LAklaverikool

Meero new2016

Midrimaa

SallyStuudio

SmartKids