Toompuiestee 17a, 10137 Tallinn

EEHKL ootab oma liikmeid üldkoosolekule 3. juunil 2024

Hea EEHKL-i liikmeskool!
 
Taas on käes üldkoosoleku aeg. Meie korraline üldkoosolek toimub esmaspäeval, 3. juunil 2024 algusega kell 11 Tallinnas, aadressil Toompuiestee 17a, Meero Muusiku huvikoolis (maja II korrusel). Pakume ka võimalust osaleda üldkoosolekul veebi teel. Orienteeruv lõpp on kell 14.
 
Päevakord:
  • protseduurilised tegevused: koosoleku juhataja ja protokollija valimine; kohal olevate liikmete nimekirja koostamine jms
  • 2023. a tegevusaruanne
  • revisjonikomisjoni aruanne
  • 2023. a majandusaasta- ja tegevusaruande kinnitamine
  • 2024. a tegevuste ülevaade
  • põhikirja muutmise ettepanekud
  • liikmemaksu suuruse muutmise ettepanekud
  • juhatuse liikmete tagasikutsumine ning uue juhatuse valimine
  • muud küsimused
 
Kui liikmetel on ettepanekuid päevakorra muutmise või teemade lisamise osas, siis palun esitada need liidule hiljemalt 19. maiks 2024.

 

EEHKL-i juhatus